Lietošanas noteikumi

1.Interneta vietni www.andriiart.com pārvalda SIA ANDRIIART (reģ.nr. 40203365502), adrese Ed.Veidenbauma iela 4-7, Tukums, Latvija (turpmāk tekstā – Andrii Art).

2. Pirms sākt lietot interneta vietni www.andriiart.com, (turpmāk tekstā – Vietne) lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Vietnes noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas nosaka lietošanas kārtību attiecībā uz Vietnēm esošajām precēm, to pasūtīšanu, pakalpojuma sniegšanu, konfidencionalitātes politiku un atgriešanas politiku un Vietnes lietotāju pienākumus un tiesības.

3. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzam nelietot Vietni.

4. Vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana Vietnes lietošanas laikā.

5. Andrii Art ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē un lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos.

6. Lai kļūtu par Vietnes reģistrēto lietotāju, ir jāievēro Vietnē norādītā lietotāja reģistrēšanās kārtība.

7. Vietnes reģistrētais lietotājs nedrīkst izpaust trešajām personām savus piekļuves datus. Ja tiks veiktas darbības Vietnē ar reģistrēta ietotāja profilu, tad tiks uzskatīts, ka darbības ir veicis pats reģistrētais lietotājs un tās ir viņam saistošas.

8. Vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju par Andrii Art aktualitātēm savā norādītajā e-pastā.

9. Andrii Art neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas laikā.

10. Gadījumos, kad ir neskaidrības ar Vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, preču pasūtīšanu vai cita veida jautājumi, lūgums sazināties ar norādīto Vietnes kontaktpersonu.

11. Andrii Art ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja veicot pasūtījumu un izmantojot Vietni netiek ievēroti tās lietošanas noteikumi.

12. Vietnē esošā informācija un attēloto preču saturs ir SIA ANDRIIART īpašums un Vietnes lietošana nepiešķir nekāda veida īpašumtiesības uz informācijas saturu vai esošo preču attēliem, ja vien nav saņemta rakstiska SIA ANDRIIART valdes locekļa atļauja.

13. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder SIA ANDRIIART. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā persona var tikt saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA ANDRIIART un trešajām personām.

Interneta vietnē www.andriiart.com ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte

15. Izmantojot interneta vietni www.andriiart.com (turpmāk tekstā- Interneta vietne), Jūs piekrītat datu izmantošanas un privātuma politikai. Ja nepiekrītat privātuma politikas noteikumiem, lūdzam Jūs pārtraukt lietot Vietni.

16. Datu apstrāde tiek veikta ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu šādu datu brīvu apriti Privātuma datu izpaušana trešajām personām (tai skaitā valsts un pašvaldības amatpersonām), pieļaujama tikai LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

17. Ar personas datiem jāsaprot informācija, kas saistīta ar Jums vai tāda informācija, kas atļauj tieši vai netieši Jūs identificēt. 

18. Interneta vietne apkopo un saglabā šādus datus: preču pasūtītāja vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese. Minētie personas dati tiek izmantot Interneta vietnē minēto pakalpojumu sniegšanai, kā arī, lai sazinātos ar klientu pasūtījuma precizēšanas vai citos ar pasūtījumu saistītos jautājumos.

19. Veicot preces pasūtīšanu, Jūs tādējādi apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet preču piegādes nosacījumiem, kā arī piekrītat atteikuma tiesību izmantošanas kārtībai.

20. Uzsākot preces pasūtīšanu, Jūs piekrītat, ka Interneta vietnē ievadītie dati var tikt izmantoti saskaņā ar iepriekš norādītajiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

Preču apraksti un cenas

21. Interneta veikalā www.andriiart.com redzamie preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs sazināties ar www.andriiart.com pa e-pastu: eshop@andriiart.com, vai pa tālr. +371 26365655.

22. Visas cenas norādītas euro un netiek apliktas ar PVN. Cenā nav ietverta maksa par piegādi.

23. Cena Andrii Art meistarstudijā var atšķirties no cenas interneta veikalā.

24. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta veikalā www.andriiart.com un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publicēšanas.

Apmaksas kārtība iegādājoties preci

25. Apmaksu var veikt:
25.1.  ar norēķinu karti vai caur internetbanku tiešsaistē (online). Maksājumi tiešsaistē tiek veikti, izmantojot mūsu partneru sistēmu „Paysera” (sīkāka informācija: www.paysera.lv)

26. Prece tiek izsūtīta 2-5 darba dienu laikā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par preci Andrii Art kontā. Sīkāka infrmācija par preču piegādes noteikumiem pieejama sadaļā Preču piegāde.

Preču garantija un atteikuma tiesības

27. Visām jostām ir garantija 1 gads no iegādes brīža.

28. Jostu lietošanas instrukcija tiek pievienota katrai iegādātajai jostai.

29. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu – maksājuma uzdevumu, oriģinālo iepakojumu, lietošanas instrukciju un jostām, kas izgatavotas pēc pasūtījuma – arī sertifikātu,  kas preces iegādes brīdī tiek pievienots.

30. Garantijas nosacījumi jostai nav spēkā, ja:
30.1. precei ir redzamas nekvalificēta remonta pēdas vai remonta pēdas, kuras nav veicis ražotājs www.andriiart.com; 
30.2. dabiska elementu nolietojuma gadījumos; 
30.3. prece ir lietota ne pēc tās pielietojuma;
30.4. nav ievēroti preces lietošanas nosacījumi un prece ir bojāta tās nepareiza pielietojuma dēļ;
30.5. bojājumi ir radušies nepareizas preces transportēšanas/piegādes rezultātā izmantojot trešās personas pakalpojumus.

31. Gadījumā, ja prece ir bojāta, pircējam ir tiesības vērsties pie www.andriiart.com norādītās kontaktpersonas un vienoties par preces bojājumu novēršanu, saskaņojot izmaksu apmēru.

32. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no distances līguma un atgriezt preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā bez pamatojuma, izņemot gadījumus, kad prece ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma – pēc pasūtītāja vēlmēm, pēc pasūtītāja vēlamā izmēra un personalizēta ar gravējumu.

33. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām no brīža, kad pircējs vai pircēja norādītā trešā persona, kura norādīta kā preces saņēmējs, bet kas nav preces pārvadātājs, ir ieguvis preci (preces) valdījumā.

34. Lai izmantotu atteikuma tiesības pircējam ir jāinformē ANDRIIART, juridiskā adrese Ed.Veidenbauma iela 4-7, Tukums, tālruņa numurs +371 26365655, e-pasta adrese: eshop@andriiart.com par lēmumu atteikties no minētās preces.

35. Pirms preces atgriešanas, pircējam ir pienākums aizpildīt preču atgriešanas veidlapu, pievienot bankas maksājumu uzdevumu par veikto preces pasūtījumu (apmaksu) un nosūtīt to www.andriiart.com.

36. Pirkuma summas atgriešana vai preces apmaiņa tiek piemērota tikai jaunām, nelietotām precēm, pilnā komplektācijā, oriģinālajā iepakojumā un ar ražotāja klātpievienotajām preču zīmēm.

37. www.andriiart.com patur tiesības neatgriezt (neatmaksāt) pircējam naudu par atgriezto preci, ja pēc preces atgriešanas tiek konstatēts, ka atgrieztās preces vērtība ir mazinājusies un ir konstatēts preces bojājums (mehānisks vai vizuāls), kas radies pircēja vainas dēļ.

38. Pircējam ir pienākums segt ar preču atgriešanu ražotājam saistītās izmaksas, t.i. trešo personu (kurjeru, pasta utt.) sniegtos pakalpojumus.

39. Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības LR MK 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktajos gadījumos.

Interneta vietnē www.andriiart.com piedāvāto pakalpojumu izmantošana

40. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.andriiart.com Privātuma politikai.

41. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Preču piegādes nosacījumiem.

42. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies Noteikumiem par atteikuma tiesibu izmantosanu.

43. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "ANDRIIART" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē www.andriiart.com, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.andriiart.com lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Perfektā izvēle sev un citiem!
© 2022 Soflyy. All rights reserved.
©2024 ANDRIIART. ALL RIGHTS RESERVED.